Dinsdag 3 juli – Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert ‘Naar een wenkend perspectief voor de landbouw’. Een zoveelste rapport zou je zeggen, ware het niet dat de insteek nieuw is:

Share

Vrijdag 11 mei – Interview met Lucas Simons in Boerderij. Over de worsteling van de Nederlandse landbouw, maar vooral over systeemtransities en de stappen die daarbij nu eenmaal doorlopen moeten

Share

Donderdag 22 maart – Eerste Doughnut Economics sessie bij Waag Society. Drie groepen ontwikkelen concepten. Aan de tafel waar ik mee doe ontstaat een geweldig idee: Eén van de meest ‘failliete’

Share