[@RP: insert title here-03]

Woensdag 6 maart – Schoonschip, de nieuwe duurzame drijvende wijk in Amsterdam Noord begint gestalte te krijgen. Op de website staat een sectie historie, waar je onder andere kunt lezen

Share

Donderdag 7 februari – Geleyn Meijer, rector van de Hogeschool van Amsterdam is mede-ondertekenaar van het Amsterdamse Manifest Circulair en Onderwijs.  De inleiding van het document: De jeugd heeft de

Share

Woensdag 19 september – Places of hope, een tentoonstelling (van 4 april tot eind november 2018) als onderdeel van het programma Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Ik heb dus nog

Share

Woensdag 19 september. Stichting Smart Climate Opportunities gaat op drie oktober een serious game over de transitie naar een circulaire economie lanceren. Het ziet er veelbelovend uit.

Share

Vrijdag 31 augustus – Kennismaking met Ingrid Zeegers, nichtje van een goede vriendin, maar vooral een bijzonder inspirerende expert en leider op het gebied van circulaire economie en schone energie.

Share

Vrijdag 13 juli – Goed nieuws: Het advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT (waar ik als expert aan mee heb mogen werken) is opgenomen in het

Share

Vrijdag 15 juni – Tip van Peter Bogaards: Design for Managing Obsolescence A Design Methodology for Preserving Product Integrity in a Circular Economy, door Marcel den Hollander. Uitermate relevante vraagstelling… In

Share

Woensdag 13 mei – Dorine van den Beukel treedt op in deMess in Naarden. Dorine van den Beukel is ontwerper. Dit jaar reist ze door Nederland. Zij is op zoek

Share

Donderdag 24 mei – Matthijs tipt me over SADC. Dat schijnt een inspirerend innovatieve organisatie te zijn, die veel presteert rond circulaire economie. Dus ik ga kijken en lees: SADC

Share

Dinsdag 3 april – Onder redactie van Royal Haskoning is door ik tel in totaal éénendertig mensen een prachtige en rijk geïllustreerde notitie gemaakt: Perspectief op Amsterdam als circulaire stad. Het

Share