Donderdag 18 januari – Het Klimaatverbond Nederland deed in 2015 een Verkenning peer-to-peer nudging in communities, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – in het kader

Share